DEKRET BISKUPA POLOWEGO WS. DYSPENSY OD OBOWIĄZKU UCZESTNICTWA W NIEDZIELNEJ I ŚWIĄTECZNEJ EUCHARYSTII

W związku z zaostrzeniem sytuacji epidemicznej i powtórnym wprowadzeniem limitu uczestników zgromadzeń religijnych w świątyniach, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 oraz kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, od dnia 17 października…

Zmiana na stanowisku proboszcza parafii

Dekretem Biskupa Polowego WP gen. bryg. Józefa Guzdka następuje zmiana na stanowisku proboszcza w parafii wojskowej Matki Bożej Loretańskiej w Dęblinie. Z dniem 16 września 2020 urząd proboszcza obejmie ks. płk Mariusz Stolarczyk,…

Transmisja Mszy Świętych w oktawie Wielkiej Nocy

Msze Święte w parafii wojskowej Matki Bożej Loretańskiej w oktawie Wielkiej Nocy będą transmitowane na żywo o godzinie 18:00.

Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa 5 kwietnia 2020 r. Niedzielą Palmową rozpoczynamy obchody Wielkiego Tygodnia. Łączymy się z Wami drodzy parafianie i sympatycy parafii w tym trudnym czasie epidemii Koronawirusa poprzez wspólną modlitwę, Waszą…